ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Τα προβλήματα του νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνία μας, τις καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπά μας

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Τα προβλήματα του νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνία μας, τις καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπά μας και εν τέλει τις επιλογές μας για τον κόσμο τον οποίο θέλουμε να φτιάξουμε. Ταυτόχρονα, η έλλειψη -πολλές φορές- πολιτικής διαχείρισης και ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου, η κατασπατάληση νερού, το πεπαλαιωμένο και με σημαντικές απώλειες δίκτυο, οι διαρροές, η αντίληψη ότι «έχουμε πολύ και ανεξάντλητο νερό», η μη ορθή τιμολογιακή πολιτική, η εξάντληση υδατικών αποθεμάτων σε πολλές περιοχές της χώρας (π.χ. νησιώτικη Ελλάδα), η εποχιακή κατανάλωση και τέλος η έλλειψη ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχικών διαδικασιών με τους πολίτες/χρήστες, είναι μερικά από τα προβλήματα που καθιστούν πρόκληση τη διαχείριση της ύδρευσης στις πόλεις της Ελλάδας.

 Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, η διαχείριση των υδατικών πόρων σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον για ύδρευση, παρόλο που είναι υπεύθυνη για μικρό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης νερού να είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά προβληματική με πολλά, μεγάλα και σύνθετα προβλήματα.

Η αντίληψη ότι πρέπει να επέμβουμε άμεσα, σχεδιάζοντας και προωθώντας μια νέα αντίληψη στη βιώσιμη διαχείριση της χρήσης του αστικού και ημιαστικού νερού, μια νέα πολιτική και κουλτούρα στη χρήση του νερού ύδρευσης, κερδίζει συνεχώς νέους υποστηριχτές, τόσο σε θεσμικό – διοικητικό επίπεδο, όσο και στους πολίτες/χρήστες.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη διατήρηση και επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης όλων των υδάτινων σωμάτων της χώρας, ενός σχεδιασμού για τη δημόσια, ολοκληρωμένη, ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του συνόλου των υδατικών πόρων της χώρας και για όλες τις χρήσεις, από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του, συντονίζει και υλοποιεί μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνες, συνέδρια και ημερίδες, ειδικές εκδόσεις και περιοδικά, δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας κ.λπ. προκειμένου να ενημερώσει πολίτες και φορείς, για μια ορθή και ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του νερού στις πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται πολλές από τις πρόσφατες δράσεις της Οργάνωσης, όπως η πλατφόρμα διαλόγου «Ας συζητήσουμε για το νερό», η πρωτοβουλία «Συμμαχία για το Νερό» και τώρα η εκστρατεία «Επι-στροφή στη Βρύση» με την οποία στοχεύουμε να αναδείξουμε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ & ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με συνεπή δράση 30ετίας και χιλιάδες υποστηρικτές, έχει καταφέρει, αξιοποιώντας την εμπειρία της, να προωθήσει τη βιωσιμότητα, σε ευρω-μεσογειακό επίπεδο. Μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, δημόσιες εκδηλώσεις, εθελοντικά προγράμματα, μεταφορά καλών πρακτικών, επιστημονικές ημερίδες, συμμετοχικές διαδικασίες, παρουσίαση επεξεργασμένων προτάσεων και λύσεων, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και συνεργασίες με πολυάριθμους φορείς και δεκάδες χιλιάδες πολίτες κάθε χρόνο, επιδιώκει και πετυχαίνει διαχρονικά την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών και φορέων που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και εν τέλει της ποιότητας της ζωής μας.

 

Διαβάστε στην ιστοσελίδα μας περισσότερα για εμάς: www.medsos.gr

 

- Δράσεις της Οργάνωσης για το νερό εδώ

- Θέσεις – Προτάσεις της Οργάνωσης για το νερό εδώ

- Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα Εξοικονόμησης Νερού για μαθητές

- Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα για μαθητές

- Εκστρατεία Καθαρίστε τη Μεσόγειο που υλοποιείται εδώ και 20 συνεχή έτη

- Μηνιαία e-newsletter της Οργάνωσης

- Συνεντεύξεις που παραχώρησαν γνωστές προσωπικότητες από το χώρο της οικολογίας, της τέχνης, της πολιτικής και της επιστήμης

- Videos & Spots της Οργάνωσης

- Κατευθύνσεις προς πολίτες για τη βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού

- Οδηγός Καλών Πρακτικών προς του Οργανισμούς Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Γιατι μια εκστρατεια για το Νερο Βρυσης;

Το νερό είναι ένας μοναδικός και ιδιαίτερος φυσικός πόρος, ένα περιβαλλοντικό αγαθό που εξασφαλίζει την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Αποτελεί δημόσιο αγαθό που υπερβαίνει την έννοια της ιδιοκτησίας παρά το γεγονός ότι έχει οικονομική διάσταση, και μάλιστα σημαντική, εξαιτίας των αναγκών ορθής διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφοράς, διανομής και διάθεσής του. 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας «Απο‐Τιμώντας το Νερό» του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (2011‐2012) σε 11 μεγάλα αστικά κέντρα, η προέλευση του νερού του δικτύου είναι άγνωστη για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Το 55% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει ότι το νερό της πόλης μεταφέρεται συχνά από μακρινές αποστάσεις, με σημαντικό περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό κόστος και ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητική ποιότητα για πόσιμη χρήση, το νερό υφίσταται επεξεργασία, ενώ παράλληλα διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι ποιότητας.

Είναι φανερό, ότι οι διαδικασίες παραγωγής νερού, είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στο ευρύ κοινό, όπως και το γεγονός ότι το νερό, συγκεκριμένα, του δικτύου ύδρευσης της Αθήνας, είναι από τα ποιοτικότερα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας, ανασφάλειας, ακόμα και καχυποψίας, ως προς την καταλληλότητα του νερού του δικτύου.

Εν προκειμένω, η εκστρατεία Επι-στροφή στη Βρύση ξεκινάει από την Αθήνα, με στόχο να διευρυνθεί σε όλη την Αττική και μεσοπρόθεσμα να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα!

Με την πρωτοβουλία «Επι‐στροφή στη Βρύση» απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας κάθε ηλικίας, αλλά και σε επιχειρήσεις καθώς και σε αρμόδιους δημόσιους φορείς στοχεύοντας στην:

προώθηση της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού και του δικαιώματος ύδρευσης σε δημόσιους χώρους

προώθηση της χρήσης του νερού βρύσης σε επιχειρήσεις και σχολεία, πάντα με γνώμονα την προστασία και την ορθολογική χρήση του πόρου

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

VRYSI APP

Κατέβασε το application, μπες στο χάρτη και εντόπισε τη Βρύση
Image
Image

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ ΜΑΣ. ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

© 2018 MEDITERRANEAN SOS Network. All Rights Reserved. Designed By ProjectNeverland