• Για να συνεχίσουμε να κινητοποιούμε περισσότερους αρμόδιους φορείς για την προώθηση του νερού βρύσης
  • Για να αναδειχθούν οι φορείς / επιχειρήσεις που σέβονται το δικαίωμα πρόσβασης σε νερό βρύσης
  • Για να διαδοθεί το μήνυμα προώθησης και ορθολογικής χρήσης του νερού βρύσης
  • Για να αναγνωριστεί η πραγματική αξία του νερού βρύσης
  • Για να επεκταθεί η εκστρατεία και σε άλλες πόλεις

Επιλέξτε το ποσό ενίσχυσης

  • 2 Backers

    Σύμμαχος

  • Backers

    Υποστηρικτής

Υποστηριξτε μας